A vegades, per a un negoci tenir més clients no significa necessàriament tenir majors beneficis. Podriem discutir si la sanitat pot ser considerada “un negoci” amb el sistema europeu (i concretament espanyol) però crec que tots estaríem d’acord amb la identificació del problema final.

Amb una població envellida i un ús creixent de la seguretat social, fins i tot amb casos de ciutadans d’altres nacionalitats que la utilitzen ja que al seu país no la poden assumir, la sanitat espanyola cada any perd més diners i requereix més inversió per a tirar endavant, a més de donar cada any un pitjor servei.

La solució a aquest problema, com gairebé a tots els problemes empresarials, és la transformació digital, que podría convertir-lo en més eficient i dependre de menys professionals. Amb models de big data correctament configurats podem arribar a preveure epidèmies de grip, o diagnosticar la majoria d’enfermetats comunes amb un gran percentatge d’encert, sense la intervenció d’humans.

No obstant, i aquest és un dels punts més importants al moment d’enfocar una transformació digital, és molt important ser conscients de l‘impacte en l’experiència d’usuari d’aquest canvi. Estem disposats a deixar que una màquina ens comuniqui que hem enmalaltit de càncer? Serem capaços de donar la informació precisa a l’algoritme (símptomes, intensitat del dolor, etc.) per a que ens diagnostiqui correctament?

Si aquestes respostes no són un sí rotund, la solució al problema sanitari és un camí sense sortida.