Un dels canvis de pensament que costa més fer és el de deixar parlar de la empresa i parlar de les aportacions de valor que fa aquesta a la societat. Això és, com soluciona problemes o possibilita les accions d’altres. Pensem en el marketing com en el procés de trobar parella. A ningú li agrada escoltar a una persona de qui el tema únic de conversa és ella mateixa. Una cosa similar els hi passa als els consumidors amb les marques.

 

Una forma de construir una imatge de marca sense parlar únicament de l’empresa és el patrocini. Aquesta és una tàctica efectiva sempre i quan els valors del patrocinat siguin similars als de l’empresa, i l’audiència del patrocinat sigui estratègica i d’interès per el patrocinador.

 

La inversió en patrocini és de quantitats variables, i sovint pot arribar a ser difícil de quantificar el retorn sempre que parlem de temes com la millora de la imatge o de la percepció del consumidor. Tot i això, és important que tinguem l’objectiu de rendibilitzar aquesta inversió, i per això ens hem de centrar en els indicadors que podem mesurar. Un d’aquests és el nombre de seguidors que aconseguim captar o impactar, ja sigui a través de la nostre marca o dels perfils dedicats, com a l’exemple.

 

Cal tenir en compte que, per aconseguir aquest objectiu, no ens podem limitar a invertir en el patrocini pròpiament dit. El patrocini és un cotxe que ens portarà a la nostre audiència, però li falta la gasolina. La gasolina és l’amplificador d’aquest patrocini, ja sigui mitjançant un perfil dedicat, amb campanyes de Branded Content o contingut promocionat. Sense aquest amplificador, la nostre estratègia de patrocini serà com un arbre que cau en mig del bosc, on ningú el sent.